Wednesday, 2 April 2014

Pildiraamid / Picture frames vol 1

Esimene väljakutse - raamitud pildid!

First challenge - framed pictures and paintings!


Valmistasin / I have made:

- kaks kullatud raamiga "õlimaali" (J.Köler "Truu valvur" ja "Tütarlaps allikal") / two "oil paintings" with gilded frame (J. Köler "Faithful Guardian" and "The girl in the spring")
- hõbetatud raamiga "graafika" (E.Wiiralt "Lamav tiiger") / graphics with silver-plated frame (E. Wiiralt "Lying Tiger")
- akvarell värvitud valge raamiga (M. Ward) / watercolor with painted white frame (M. Ward)
- moderne maal (vol 2) / modern painting (vol 2)

 
 
Vaja läks / I needed:
 
- paberinuga (laia teraga ja terava otsaga kitsa teraga nuga) / craft knife (with wide blade and with narrow blade and the sharp end)
- metalljoonlaud / metal ruler
- terav pliiats / sharp pencil
- pintsel / brush
- papp paksusega ca 1 mm / cardboard with thickness ca 1 mm
- linane riie (valge ja naturaalne) / linen fabric (white and natural)
- pahtel / wall adhesive
- PVA liim / PVA glue
- kahepoolne teip / double sided tape
- liivapaber (P180  ja rohkem) / sandpaper (P180 or more)
- vahtpapp paksusega 5 mm / foamboard with thickness ca 5 mm
- läbipaistev plastik / clear plastic
- 3D värv (valge) / 3D paint (white)
 
 
 
Kasutatud värvid/ Paints I used:

- valge akrüülvärv / white acrylic paint
- kuldne ja hõbedane spray-värv / gold and silver spray-paint
- kuldne õlivärv / gold oil paint
 Esimesena siis "õlimaalid"
 
Kui sobivad pildid olemas, siis lõigata välja arvestusega, et osa pildist katab raam. Ise arvestasin, et pildist 2 mm + veel varu 2 mm. Piltidega samas suuruses tuleks lõigata ka papist alused.
 
First the "oil paintings"
 
If you have the imagescut the pictures out, considering that part of the picture will cover by the frame. I myself left space of 2 mm from the picture + 2 mm extra. Cardboard bases should be cut to the same size with images.
 
 
Liimi alusele linasest riidest tükid ning lõika riie alusega samasse mõõtu.
 
Glue the pices of linen fabric on the cardboard bases and cut it into the same size with a base.


Seejärel määri kangale PVA liimi ning kleebi kangale väljalõigatud pilt. Oluline on, et liim oleks "märg".

Then stain on the fabric PVA glue and stick a pictureon the fabric. It is important that the glue is "wet".Niiskele pinnale kleebi pilti tugevasti vajutades nii, et kanga tekstuur hakkaks paistma. Ära hõõru!

Paste the image on moisty surface by pressing firmly so that the texture of the fabric would stand out. Do not rub!Sellisena tekib pildile "lõuendi" efekt. Jäta pildid vajutuse alla kuivama. PVA kuivamine võtab aega. Ise jätan rahulikult ööpäevaks.

Doing so, there will be the image with "canvas" effect. Leave the pictures to dry under the pressure. PVA drying takes time. I myself leave it to dry for overnight.Nüüd jätkan graafika ja akvarelliga. Selleks läheb veel vaja paremat paberit paspartuu jaoks (näiteks õrna tekstuuri ja tooniga) ning läbipaistvat plastikut "klaasiks" (ise kasutasin kreemikarbi ümbrispakendit).

Lõika papist välja piltide alused sarnaselt "õilmaalidega".


Now, I will continue with graphic and watercolor painting. To this you will need the paper for passepartout (for example a paper with the delicate texture and tone), and a transparent plastic  for "glasses" (I mytself used a cover of cream box).

Cut out the bases of the images from the cardboard. Similar to "oilpaintings".
Lõika paspartuud. Välimine külg sama, mis alusel. Paspartuu auk võiks pildi mõõtudest olla veidi väiksem.

Cut the passepartouts. The outer side of the passepartout should be same with the base. The hole of the passepartout can be slightly smaller than the image.Paspartuude liimimiseks piltidele kasutasin kahepoolselt teipi. Siis on kindel, et ei määri. Samuti kasutasin teipi piltide liimimiseks papist alustele.

I used double sides tape to paste the passepartouts on the images. Then it is sure that nothing will be dirty. I also used the tape to paste the images with passepartouts on the cardboard bases.Nüüd lõika "klaasid" ning jällegi liimi kahepoolse teibiga piltide peale. Ennem kindlasti puhasta näpujälgedest! Teibi ribad peaksid olema suhteliselt peenikesed, et ei hakkaks raami alt välja paistma.

Now cut the "windows" and, again, glue onto pictures with double-sided tape. Do not forget to clean the plastic before (fingerprints at first)! The strips of the tape should be relatively thin that the tape will not begin to stand out under the frame.Järgmisena tulevad raamid. Joonisel on mul raamide läbilõiked ning 1 mm paksusest papist lõigatavate ribade laiused vastavalt liimimise järjekorrale. Nr 1 on "õlimaali" raam, nr 2 "graafika" ning nr 3 "akvarelli"

Next, the frames will come. On the drawing you can see the cross-sections of the frames and the width of the 1 mm cardboard ribbons according the pasting order. No 1 is for a frame of the "oilpaintings", no 2 for the "graphic" and no 3 for the "watercolor painting".
Ribade pikkuse saab: "raami sisekülg" + 8 x "raami laius" + 3 cm. Näiteks 3,2 x 2,2 cm raamiavaga ning 8 mm laiuse raami jaoks oli riba pikkuseks 20 cm.

The length of the cardboard ribbons can be calculated: "the inner side of the frame" + 8 x width of the frame" + 3 cm. For example: for a frame with inner side dimensions of 3,2 x 2,2 cm and with the width of the frame of 8 mm,  I took a ribbon with a length of 20 cm.Lõika ribad. Hea on hoida liimimise järjestust. Liimimiseks kasutasin PVA-d

Cut the ribbons and keep in pasting order. I used PVA glue.Liimitud riba läbilõige.

The cross-section of the glued ribbons.Jäta ribad kuivama.

Leave the ribbons to dry.Kui ribad kuivanud, alustan raami lõikamist. Märgin ära sisekülje ja väliskülje pikkused. Hea on kasutada nurga lõikamisel ruudu joonist.

When the ribbons are dry, I begin to cut the frame. I will mark the inner side and outer side lengths. It is good to use the square figure when cutting a corner.Soovitan lõikamise ajal kontrollida, kas lõigatava raami mõõdud vastavad ikka pildile. Siis ei teki ebameeldivaid üllatusi.

I recommend to check whether the dimensions of the frame you cut will correspond to the dimensions of the picture. There will be no unpleasant surprises then.Lõikamise tulemusena peaksid raami osade siseküljed ja välisküljed olema võrdsed. Siis on võrdsed ka nurkade kalded.

After cutting the inner sides and the outer side of the parts of the frame must be equal. Then the angles of the edges are equal also.Nüüd lõika õhukesest papist ühes tükis välja raam, mille mõõtmed vastavad pildiraami tagakülje välisringile (läbilõike joonisel riba nr 1).

Now cut out a frame from thin cardboard in one piece. The dimensions of this frame must match to the outer circle of the back side of the frame (a ribbon nr 1 on the drawing of the cross-section).Kasutades PVA-d liimi raami osad lõigatud papile. PVA on jällegi hea seetõttu, et on märg liim, mis teeb paberi pehmeks ning seetõttu saab liimimisel nurgad tugevasti kokku suruda.

Now glue the pieces of the fram on the cardboard by using the PVA. PVA is good because it is a wet glue and because of that, it is possible to press the corners strongly together.Jäta raam kuivama.

Leave the frame to dry.Nüüd võta natuke peenpahtlit (võimalikult väiksed terad). "Pahtlilabidana" kasutan vana murtud lõikenoa tera.

Now take a little bit the a small-grained wall adhesive. I used an old blade of the craft knife.Pahtelda õhukeselt raami kõik küljed ...

Cover all the sides of the frame with wall adhesive ...
... ning soovi korral osa raami pinnast, kui on soovi saada siledat kaldpinda.

... and also some part of the surface of the frame, if you want smooth incline.
Kui pahtel on kuivanud, lihvi liivapaberiga pind siledaks.

When the wall adhesive has dired, grind the surface smooth with a sandpaper.Ornamendid joonistasin raamile valge 3D värviga.

I drew the ornaments of the frame with white 3D paint.Kullatud raamid värvisin kõigepealt üle kuldse õlivärviga, et spray-värvi kasutades, ei jääks alt valge kumama.

I painted the gilded frames with gold oil-paint first. I did it to avoid possible white paper what can be seen after using the spray-paint.Raamide kuldamiseks kasutasin kuldset spray-värvi. Graafika hõbedatud raami saamiseks värvisin raami esimene kord kuldse spray-värviga. Lasin kuivada. Ja siis hõbedase spray-värviga. Akvarelli raami värvisin valge akrüülvärviga.

To get the gilded frames, I used the gold spray-paint. To get the silver-plated frame of the graphic, I first used the silver spray-paint. Let it dry. And then gold spray-paint. And the frame of watercolor painting I painted with white acrylic paint.Kui raamid on kuivanud, kleebin pildid raamide sisse, kasutades selleks kahepoolset teipi. Piltide tagaküljed katan õhukese paberiga.

When the frames have dried, I glue the picture with double sided tape. The backsides of the paintings I will cover with thin paper.


  
 
 

Oluline on tunda rõõmu / It is important to feel the joy

Juba lapsena meeldis mulle valmistada kingakarpidest nukumaja, sinna mööblit ja paberist maju. Alguses meisterdasin poest ostetud ja valmistrükitud Tallinna vanalinna. Aga kui need kord lõppesid, sai juba ise hooneid projekteeritud ja ehitatud. Mäletan sammastega mõisahoonet ja kaaristuga talli, kõrtse ja muid maju. Kahjuks ei ole alles enam midagi. Kui, siis ainult sama tegemise lust ja ind :)

Nüüd, kus kogemusi ja oskusi rohkem ning erinevaid töövahendeid ja materjale saada, võtan ette katsetuse tulla tagasi oma lapsepõlve hobi juurde.

Uus nukumaja on olnud mõtteis (hoolimata juba kenast vanusest) juba ammu. Aga et ma ei ole suutnud veel otsustada, kas osta või teha ise, on asi endiselt üsknes mõte. Aga seniks saab alustada väiksemate väljakutsetega.

Ehk alustuseks on mul plaan proovida, kui palju on võimalik teha ise. Kui ei sea just sihti, et kõik peab olema võimalikul loomutruu, saab ideedel lasta vabalt lennata.
Even as a child I liked to build the dollhouse from shoeboxes, the dollhouse's furniture and the houses from the paper. At first I built the preprinted houses of  Tallinn's Old Town, purchased from the store. But once these were done, I started to design and build the house myself. I remember white manor house with the pillars and stable with arcadetavern and other houses. Unfortunately, there is nothing leftMaybe just the same merriment and enthusiasm to do things myself :)

Now, with more experience and skills, and a variety of tools and materials to get, I'll take down the test to come back to his childhood hobby.


A new dollhouse has been in my mind (despite already a nice age) for a long time. But as I have not been able yet to decide whether to buy or make it myself, the dollhouse is still just an idea. But in the meantime, I will start with smaller challenges.

I have a plan to try how much can be done by myself. If it is not so important to have everything lifelike, you can let the ideas fly freely.